0

COMPANY

       "ASSIS" เป็นบริษัทออกแบบสถาปัตยกรรม,ออกแบบตกแต่งภายใน รับเหมาก่อสร้าง รับทำเฟอร์นิเจอร์บิ้วอิน เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว ผลิตที่โรงงานของเราเอง โดยทีมช่างมืออาชีพ
 
          เราเริ่มจากการสะสมประสบการณ์งานด้านออกแบบตกแต่งภายใน และก่อสร้างตกแต่งภายใน จากการทำงานที่บริษัท PIA (PIA Interior company limited) เป็นระยะเวลานับสิบปี ก่อนที่จะนำประสบการณ์ที่ได้ มาเริ่มต้นก่อตั้ง " บริษัท ASSIS DESIGN AND CON .,LTD "  ร่วมกับดีไซน์เนอร์อีกท่าน (ที่เป็นเพื่อนร่วมงานสมัยทำที่บริษัท PIA) มาช่วยดูแลงานด้านออกแบบโดยเฉพาะ มีดีกรีการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านงานออกแบบ จาก มิลาน ประเทศอิตาลี่ ( Laurea Magistrale in Architecture and Architectural engineering Master of Science , Master's programme in Architecture )  และปริญญาตรี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ( Bachelor of Architecture , Department of Interior Architecture Faculty of Architecture )