0

COMPANY

       "ASSIS" เป็นบริษัทออกแบบสถาปัตยกรรม,ออกแบบตกแต่งภายใน รับเหมาก่อสร้าง รับทำเฟอร์นิเจอร์บิ้วอิน เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว
        ผลิตที่โรงงานของเราเอง โดยทีมช่างมืออาชีพ

        เราเริ่มจากการสะสมประสบการณ์งานด้านออกแบบตกแต่งภายใน และก่อสร้างตกแต่งภายใน เป็นระยะเวลานานมากกว่า 20 ปี